HJÄRNBERIKAD - Berika alla dina sinnen
Hjärnberika alla dina sinnen

10 GODA VANOR

TRÄNA DIN HJÄRNA

 

 

Alla vet om att om man ska få starkare muskler så måste man träna. Långt färre tänker på att man också måste träna sin hjärna om man vill få den att utvecklas och formas.

Tio goda vanor bygger på den senaste hjärnforskningen och syftar till att stärka individens självkänsla, självförtroende samt de entreprenöriella förmågorna.

Metoden har visat sig framgångsrik då det gäller att motivera synen på sig själv som lärande individ och stärka känslan av livsångt lärande.

De 10 goda vanorna är framtagna tillsammans med forskare runt om i världen.