HJÄRNBERIKAD - Berika alla dina sinnen
Hjärnberika alla dina sinnen

FÖRELÄSNING

Vid en kick-off, en projektstart eller vid ett kompetensutvecklingstillfälle behövs
ibland en injektion av energi och aha-upplevelser. Då kan vi från Hjältebolaget
erbjuda en eller flera föreläsningar som sätter igång processer och idéer!
Här är några exempel på intressanta föreläsningar.


”LÅT DIN HJÄRNA BLOMMA”

En inspirerande och intressant föreläsning som tar din hjärna med på en spännande resa genom 10 goda vanor för livslång hjärnhälsa och lärande. Efter föreläsningen har du lärt känna din egen hjärna och vet vilka förutsättningar den behöver för att utvecklas. Du har även fått förståelse för hur man praktiskt kan arbeta med att skapa goda förutsättningar för lärande i din organisation.

Boka FÖRELÄSNINGEN här >>


”BERIKAD ARBETSMILJÖ”

Att kunna skapa innovativa och berikade arbetsmiljöer är en stor del av den moderna, framtida . Att förstå och omsätta teorier om livslångt lärande och innovation till praktik är en av vår tids största utmaningar.

Hur påverkar den fysiska, psykiska och sociala miljön vårt lärande?

Vilka är grundförutsättningarna för en god lärmiljö? Vi beskriver 8 steg som kan hjälpa dig i arbetet att berika lärmiljön!

Boka FÖRELÄSNINGEN här >>


"Find your tribe and love them hard"

”From zero to hero”

Vikten av självkänsla och av att se sig själv som en lärandeindivid beskrivs som viktiga framgångsfaktorer för ett rikt och hälsosamt liv. I den här föreläsningen berättar vi om våra erfarenheter av att arbeta med motivationsinsatser med barn och ungdomar som av olika anledningar kommit utanför skolsystemet. Vi diskuterar även praktiska metoder för att lyckas med det motiverande arbetet.

Boka FÖRELÄSNINGEN här >>

 


PRISER

Pris per föreläsning –  7.000 - 25.000:- beroende på gruppstorlek och omfattning