HJÄRNBERIKAD - Berika alla dina sinnen
Hjärnberika alla dina sinnen

COACHING

 


MED DE 10 GODA VANORNA Får du verktyg och strategier för att hantera stress.

 

Allt fler upplever negativa effekter till följd av långvarig och för hög stressnivå. Det kan exempelvis yttra sig i koncentrationssvårigheter, sömnproblem och en stark känsla av otillräcklighet.

Med utgångspunkt i de 10 goda vanorna för hjärnhälsa och andra verkningsfulla metoder från bl a mental träning får du verktyg och strategier att hantera stress på ett sätt som är mer gynnsamt för dig.

Det resulterar i att du upplever en ökad självkontroll, att du kan prestera bättre med mindre ansträngning och glädjen i vardagen blir mer närvarande.

Utgångspunkten kan se olika ut och uppdraget skräddarsys efter just dina specifika behov.

I medvetna företag och organisationer arbetar allt fler proaktivt med utbildning och workshops för att ge medarbetare och chefer kraftfulla verktyg hantera stress och psykisk ohälsa.

Kontakta oss så berättar vi mer! 

Läs mer om 10 GODA VANOR här >>

Boka COACHING här >>

Exempel på hur bakgrunden till ett uppdrag kan se ut:

Per hade arbetat i företaget i många år och varit en omtyckt, välfungerande kollega. Efter senaste omorganisationen blev han dock lite ”kantstött” och missnöjet växte till vantrivsel som smittade av sig negativt till arbetskamraterna. Per var medveten om problemet men orkade inte bryta mönstret själv. Efter 5 individuella samtal och 3 tillsammans med närmaste chef under en period på ett halvår blev resultatet att Per upplevde en arbetsglädje igen och att både chef och arbetskamrater kände igen sin gamla omtyckta kollega.

Anna hade alltid varit högpresterande i både hemmet och på arbetet i rollen som chef. Sedan hennes man drabbats av en allvarlig sjukdom så kände hon att krafterna inte räckte till på samma sätt. Oro och känslan av bristande kontroll hade givit henne sömnproblem och hon började glömma bort sådant som hon alltid haft i huvudet förut. Anna sökte sig till en psykolog och parallellt med det arbetade hon med stresshantering främst knutet till hur hon skulle hantera sitt chefskap. Anna upplever att dessa insatser gjort att hon undvikit att behöva sjukskriva sig och att hon har lättare att hantera sitt livspussel.

Kalle är chef och kände sig ganska ensam i sin roll. Han hade alltid dåligt samvete för att han fastnade i driften och att han då gjorde avkall på strategi- och försäljningsarbete.  Sedan barnen flugit ut så kände han en viss meningslöshet och att han var sugen på att lära sig något nytt. Han hade gjort en svensk klassiker och var intresserad av att förbättra sin mentala styrka. Under ett år hade han månadsvis ett bollplank i sitt ledarskap samtidigt som han utvecklade strategier mentalt som gynnar honom både i arbetslivet och privat.